Voorwaarden

Klik hier om het Register te raadplegen. Een nieuwe pagina wordt geopend.

ACCL is erkend als onderwijsinstelling en ingeschreven in het door de overheid ingestelde Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, waardoor deze trainingen zijn vrijgesteld van btw.

VOORWAARDEN:

Onderstaande voorwaarden zijn tot stand gekomen middels de laatste zgn. Audit door het CRKBO (zie hierboven).  ACCL heeft echter het volste recht en mogelijkheden om in individuele situaties ten gunste van de cursist af te wijken van onderstaande voorwaarden.

Tenzij anders afgesproken is het volgende van toepassing:

BETALINGSREGELING
De kosten voor de trainingen moeten voor aanvang van de training betaald worden. Uiteraard wordt een factuur uitgereikt, zo veel mogelijk via email (pdf).

BEDENKTIJD
Na de inschrijving heeft de deelnemer nog 14 werkdagen bedenktijd.

ANNULERINGSREGELING
Bij annulering door de deelnemer tot twee weken vóór de training zijn geen annuleringskosten verschuldigd. Overige reeds betaalde bedragen worden bij annulering in overleg gerestitueerd.

Bij annulering in de laatste twee weken voorafgaand aan de training of óp de trainingsdag is het volledige cursusgeld verschuldigd. Wel kan iemand anders deelnemen als plaatsvervanger. Bij niet verschijnen op de training zonder afmelding is eveneens het volledige cursusgeld verschuldigd.

Bij onverhoopte annulering van de training wegens onvoldoende deelnemers worden betalingen volledig teruggestort, tenzij de deelnemer voor een andere datum kiest.

Terugstortingen na annulering door deelnemer of ACCL geschieden uiterlijk binnen 14 dagen.

Alle informatie die door cliënten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor ACCL, haar medewerkers  en docenten. Denk aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën.